Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh

Thành viên Câu lạc bộ tiếng AnhSáng ngày 02 tháng 3 năm 2016 nhà trường tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh với gần 100 em là thành viên Câu lạc bộ