Picture 004Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi được tổ chức vào sáng ngày 8 tháng 1 năm 2016 gồm 28 em học sinh đại diện cho 4 lớp 5 của trường. Qua hội thi ban giám khảo đã chọ được 5 em đạt giải như sau: Giải Trạng Nguyên em Đặng Hoàng My lớp 5A, giải Bản Nhãn em Lê Dương Phong Độ lớp 5A, giải Thám Hoa em Ngô Nguyễn Thùy Dương lớp 5A, giải Quan Nghè 2 em Nguyễn Ngọc Phúc lớp 5A và Nguyễn Công Bình lớp 5A.